Galleritips i Umeå 2017-09-20T11:12:51+00:00

 

Umeå Konsthall  
Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer att verka i Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella utövare.
Adress: Umeå kommun, Konstverksamheten, 901 78 Umeå
https://lc.cx/SrRS
Kontakt: anja.boman@umea.se

X