Avdelningen har i uppdrag att stödja och utveckla det svensk-franska samarbetet inom forskning och högre utbildning. Dess främsta uppgift är att stärka utbytet mellan de två länderna inom dessa områden.  Genom sin studieenhet – Espace Campus France, informerar avdelningen om studiemöjligheter för svenska studenter som vill förlägga en studievistelse till Frankrike.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • informera om nya forskningsrön, förändringar och nyheter inom forskningssektorn i respektive länder
  • främja mobiliteten med hjälp av program som riktar sig till forskare
  • stödja och råda aktörer som söker nya samarbetspartners
  • organisera evenemang i kontaktskapande syfte
  • deltaga i den allmänna debatten gällande samhällsfrågor

Visste ni att ?

Enligt CNRS:s statistik (2010), publiceras närmare 1400 vetenskapliga artiklar varje år med minst en fransk och svensk medförfattare, vilket placerar Sverige på 8:e plats bland  Frankrikes samarbetspartners inom det Europeiska forskningsområdet (ERA).

 

Kontakt

Emmanuel SALMON, vetenskaps- och universitetsattaché

Nelly GUITARD, handläggare vetenskapliga frågor

Lena KRAFT, handläggare, högskolfrågor samt Campus France Sverige

Jordbruk och jordbruksforskning i Sverige

2020-05-15T12:44:30+01:00

Den vetenskapliga avdelningen på Franska institutet presenterar nu en studie som handlar om jordbruk och forskning på jordbruksområdet i Sverige. Det svenska jordbruket skiljer sig mellan olika delar av landet och är heterogent fördelat i relation till klimatförhållandena. Vete, raps [...]

Jordbruk och jordbruksforskning i Sverige2020-05-15T12:44:30+01:00

Porträtt: Catherine Cesarsky, fransk astrofysiker

2020-05-07T10:10:02+01:00

Astrofysik är en tvärvetenskaplig gren inom astronomin som inriktar sig på egenskaper och fysik hos universums olika objekt (till exempel stjärnor, planeter, galaxer och ISM). Dessa egenskaper kan vara ljusstyrka, täthet, temperatur, kemisk sammansättning, formation och utveckling. Detta forskningsområde är [...]

Porträtt: Catherine Cesarsky, fransk astrofysiker2020-05-07T10:10:02+01:00

Webinarium: Biodiversity in Cities

2020-05-26T09:24:09+01:00

Den 14 maj bjuder Stockholms stad, tillsammans med Association of Diplomats Stockholm, Franska ambassaden, Franska Institutet, Tyska ambassaden och organisationen Stockholm Loves Pollinators in till ett webinarium om biologisk mångfald i städer. Webinariet förs på engelska och är öppet för [...]

Webinarium: Biodiversity in Cities2020-05-26T09:24:09+01:00

Postdoktorsstipendium för Frankrike

2020-04-22T12:48:18+01:00

För att möta dagens globala miljöutmaningar lanserade Frankrikes president Emmanuel Macron år 2017 initiativet ”Make our Planet Great Again”. Inom ramen för MOPGA-initiativet har Frankrikes utrikesdepartment och utbildningsdepartement i samarbete med Campus France tagit fram ett program för att stödja [...]

Postdoktorsstipendium för Frankrike2020-04-22T12:48:18+01:00