cooperation-educative

 

Grund- och fortbildning av lärare

För närmare information om grund- och fortbildning av lärare i Frankrike, se:

Informations- och kommunikationsteknologi, IKT: ett franskt exempel på kompetensramar

För närmare information om det system som utvecklats för kompetensramar i Frankrike :

Utvärdering inom skolsystemet : hur och varför ?

För närmare information om utvärdering inom det franska skolsystemet:

Starta ett europeiskt projekt. Finansiering.

Hur kan ett mobilitetsprogram finansieras inom skolsystemets olika nivåer ?

 

Seminariedag om undervisning i digital kompetens

2016-06-10T16:31:57+01:00

L’Institut français de Suède och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsalas Universitetet ordnar en seminariedag om undervisning i digital kompetens. Denna fråga är en prioritet för både det franska och det svenska skolsystemet. Seminariet är tänkt att vara interaktivt med [...]

Seminariedag om undervisning i digital kompetens2016-06-10T16:31:57+01:00

Franska gymnasium och högstadium söker svenska skolor.

2016-04-29T10:49:14+01:00

Flera gymnasieskolor och högstadieskolor i Paris närområde söker svenska skolor för samarbete. Tanken med samarbetet är att koppla samman skolor för att utveckla tvärvetenskapliga projekt i engelska och franska. Samarbetena skulle röra sig om: Ungdomar mellan 13 och 18 år. [...]

Franska gymnasium och högstadium söker svenska skolor.2016-04-29T10:49:14+01:00