Forska i Frankrike 2016-11-15T09:31:57+00:00
Denna rubrik är avsedd innehålla allmän information om forskning och innovation i Frankrike. Man kan här återfinna rapporter, notiser och analyser samt länkar till statistiska källor av intresse.

AGENDA

X