Frankofonimånaden i Sverige är en händelserik period för alla Frankrikevänner och franskspråkiga. Under en hel månad anordnas konserter, konferenser, festivaler, utställningar och andra evenemang såväl i Stockholm som i ett flertal svenska städer.

Frankofonimånaden i Sverige inbjuds till ett stort antal evenemang i samarbete med representationerna av länder som är medlemmar i den internationella organisationen av fransktalande länder , med stöd av Folkuniversitetet.

janvier

Aucun Évènement