MOBILITETSPROGRAM 2017-11-15T11:20:27+00:00

Institut français de Suède har mobilitetsprogram för: forskare och doktorander, lärare i franska språket och konstnärer.

 

Forskning och högreutbildning:

Frankrikes ambassad i Sverige och Institut français de Suède främjar det vetenskapliga samarbetet mellan Frankrike och Sverige, vilket ger forskarna möjlighet att utveckla sina professionella nätverk i det andra landet, genom mobilitetsprogram. Programmen är öppna för alla forskare, oavsett forskningsområde, såväl inom naturvetenskap som inom humaniora eller samhällsvetenskap. Stödet omfattar endast resor och uppehälle, det täcker inte löner eller faktisk forskning.

Flera olika program riktar sig till forskare:

Korta besök:

ÖMSE programmet för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtal under handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor (Se Juan Pablo Parra Martinez dela med sig av sin erfarenhet)
Frö för forskare verksamma i Sverige som vill förlägga en vistelse till Frankrike
Tor för forskare verksamma i Frankrike som vill förlägga en vistelse till Sverige.

Nästa ansökningstid för dessa 3 program: 2 oktober till 26 november 2017.

Längre vistelse – Residensprogrammet Eva De la Gardie i Paris:

I samarbete med Svenska institutet i Paris, utlyser Institut français de Suède  forskningsvistelsen Eva Residence De la Gardie. År 2016, gick stipendiet till Lena Maria Nilsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. I november (2017) kommer Ulf Johansson, ansvarig för fågelsamlingen på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm att vistas i Paris.

Kontakt : science@institutfrancais-suede.com

Kultur:

Kulturenheten vid Institut français de Suède publicerar årligen en utlysning.

Institut français de Suède uppmuntrar mobilitet för franska kulturarbetare till Sverige och för svenska kulturarbetare till Frankrike . Den maximala finansieringen för varje enskilt projekt är 1 000 euro/10 000 SEK.

Vem kan ansöka? 

  1. Från Sverige till Frankrike:
    Yrkesverksamma inom svenska kultursektorn (exempelvis konstcuratorer, konstnärliga ledare eller konstnärlig projektledare) kan ansöka för att utveckla ett kulturprojekt lanserat i Sverige med koppling till Frankrike och för att delta i möten med yrkesverksamma i Frankrike
  2. Från Frankrike till Sverige:
    Franska artister inbjudna till Sverige inom ramen för ett projekt i Sverige (utställning, festival, residens, uppträdande) kan ansöka för att finansiera vistelsen i Sverige
    eller
    Representanter för institutioner, festivaler, muséer och organisationer baserade i Sverige kan ansöka om bjuda in eller för deltagande av franska konstnärer i festivaler, föreställningar, uppvisningar, utställningar, etcetera i Sverige.

Ansökningar:

Du har till den 14 januari att ansöka om mobilitetsprogrammet från Sverige till Frankrike. Klicka här.
Du har till den 14 januari att ansöka om mobilitetsrogrammet från Frankrike till Sverige. Klicka här.

Mobilitetsprogrammets mål:

Alla projekt ska hjälpa franska konstnärer eller författare att möta en ny publik, skapa nya möjligheter och/eller utveckla professionella nätverk.

Kontakt: culture@institutfrancais-suede.com

Språk och utbildning:

CAVILAM-Alliance française och Institut français de Suède erbjöd för första gången 2017 ett stöd till fortbildning för lärare som undervisar i franska i det svenska skolsystemet. Mottagaren måste ha svenska som modersmål.

Thomas Arvidsson fick fortbildningsstödet 2017.

Fortbildningsstödet är en möjlighet att delta i lärarutbildning: ”Enseigner le FLE aujourd’hui : culture, société et nouvelles tendances pédagogiques”. Utbildningen är i Vichy inom ramen för ”Les rencontres pédagogiques” – utbildningar för fransklärare. Institut français de Suède finansierar deltagarens transport och boende.      

Utlysningen är stängd. 

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

X