Institut français de Suède organiserar regelbundet prov för diplom i franska som främmande språk : DELF, DALF, DELF Prim, DELF junior. Institut français de Suède samordnar dessa examina i Sverige, men anmälan sker till respektive examenscentra (se kalender).

Vilket syfte har dessa examina ?

 • DELF och DALF styrker dina färdigheter i franska språket med utgångspunkt från Europarådets nivåer för språkkunskaper – CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) : A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Det diplom du erhåller har en permanent giltighet och gäller hela livet ! Det utgör också ett värdefullt kompetensbevis för din yrkeskarriär.
 • DELF Prim vänder sig till skolelever (mellan 8 och 12 år) inskrivna i grundskola. DELF Prim ger möjlighet att styrka kunskaper i franska genom ett internationellt erkänt examensbevis.
 • DELF junior kan genomgås av skolungdomar inskrivna i grundskola eller gymnasium. Delf Junior ger möjlighet att styrka kunskaper i franska genom ett internationellt erkänt examensbevis.

Priser

 • DELF Prim
  • A1.1 : 400 SEK
  • A1 : 600 SEK
  • A2 : 700 SEK
 • DELF Junior
  • A1 : 600 SEK
  • A2 : 700 SEK
  • B1: 750 SEK
  • B2: 1 100 SEK
 • DELF-DALF för alla
  • DELF
   • A1: 600 SEK
   • A2: 700 SEK
   • B1: 750 SEK
   • B2: 1 100 SEK
  • DALF
   • C1: 1 900 SEK
   • C2: 1 950 SEK

Kalender 2021:

Mars 2021:

  • Provtillfälle DELF Junior, DELF-DALF TP
  • Anmälningsdatum : 08/02/2021 till 15/02/2021(med reservation för utsålda platser)
  • Provdatum : 16/03/2021 till 18/03/2021

Maj 2021 :

  • Provtillfälle DELF Junior, DELF-DALF TP
  • Anmälningsdatum : 05/04/2021 till 26/04/2021 (med reservation för utsålda platser)
  • Provdatum : 18/05/2021 till 20/05/2021

Anmälningsblanketten till marstillfället kommer att publiceras här den 8 februari.

Obs! På grund av rådande omständigheter kring coronapandemin tvingas Institut français de Suède begränsa antalet anmälda till DELF-testet i mars till 6 personer. Det kommer dock att finnas en väntelista. OBS! Endast de anmälda personer som avanmäler sig minst 48 timmar innan provet kommer att få sina pengar tillbaka. Vi rekommenderar dig att ta direktkontakt med ett annat centrum för att se om de har platser kvar. De centra som är öppna för detta provtillfälle återfinns i nedanstående lista.

För samtliga frågor gällande dessa examina, kontakta Oda Martin, e-postadress: oda.martin@diplomatie.gouv.fr.

Examenscentra :

DELF-DALF för alla

DELF junior

 • Malmö Borgarskola, Malmö

DELF Prim

 • Lycée français Saint Louis, Stockholm (för sina elever)

DELF junior och Prim

 • Franska Skolan, Stockholm