Inför det kommande svenska EU-ordförandeskapet och i synnerhet med tanke på det mellanstatliga ordförandeskapsprogrammet mellan Sverige och Frankrike erbjuder Europaspråk, Frankrikes Utrikesdepartementet och Franska Institutet i Sverige en veckas intensivutbildning i franska i Stockholm under januari 2022. Språkkursen är nutidsorienterad och syftar till att deltagarna ska få en djupare kunskap om dagens Frankrike.

En intensivkurs i franska utan politisk färgning:

 • För att utveckla flerspråkigheten i de internationella relationerna
 • För att uppmuntra våra kursdeltagare att våga uttrycka sig och kommunicera i sin professionella roll med, till exempel rådet och EU-kommissionens företrädare, på franska.
 • Möten arrangeras med franska statstjänstemän från franska ambassaden och tjänstemän från det franska näringslivet i Stockholm. Tillfälle kommer att ges till samtal och intervjuer som sedan blir underlag för vidare diskussioner inom ramen för kursen.

Kursens mål:

 • Grundligt fördjupa kursdeltagarnas kunskaper i det franska språket
 • Utveckla förmågan att kommunicera på franska
 • Aktivt ta del av det franska samhället

Kursinnehåll:

 • Grammatisk genomgång, ordförråd
 • Presentationer och artighetsfraser
 • Fackinriktade diskussionsövningar och rollspel
 • Textgenomgång, PM och essäer
 • Diskussioner kring aktuella händelser och samhällsfrågor
 • EU-frågor, statskunskap (jämförelse mellan de franska och svenska lagstiftningsprocesserna), nationalekonomi, juridiska frågor, hållbar utveckling.
 • Diskussionsämnen om: politik (olika partier i Frankrike, populism, ”Les gilets jaunes” etc.)
 • Internationella samarbetsprojekt mellan Frankrike och Sverige (ekonomin, försvar, forskarutbildning, ungdomsarbetslöshet, kultur, etc.)

När: Januari 2022 : Vecka 2 (10/1- 14/1) alt. vecka 3 (17/1-21/1) alt. vecka 4 (24/1 – 28/1)
Var: På plats i Stockholm eller distansundervisning
Hur: Från och med nivå B1, antal kursdeltagare per grupp är 10 personer 
Pris: 3 000 SEK inkl. luncher och kursmaterial

Klicka här för att ta del av ett mer detaljerat schema-upplägg.

Kursregistrering sker via denna länk : https://ifsuede.wufoo.com/forms/z1dhm3rq1axartv/

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

 

Frantastique

Franska Institutet samarbetar med Frantastique, en onlinebaserad plattform för språkkurser i franska. Utforska deras utbud här nedanför och registrera dig för en gratis provperiod på 15 dagar via Franska Institutet. Vissa kurser är till och med anpassade för de som har svenska som modersmål!