Lärarutbildning 2017-09-04T10:26:45+00:00

 

ÅRLIGT SEMINARIUM FÖR FORTBILDNING AV LÄRARE I FRANSKA

Fortbildningsseminariet för lärare i franska är avsett att bli en årligt arrangemang. Vidareutbildning 2016 höll den 31:a oktober och den 1:a november 2016 på temat kreativitet och teatertekniker i utlärningen av franska som andra språk. Ladda ner seminarieprogrammet 2016

2017 tar det rum den 30 och den 31 oktober på temat uttalet i klasserna som pluggar franska som främmande språk. Ladda ner seminarieprogrammet 2017

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

 

INSTITUT FRANCAIS DE SUÈDE LÖPANDE FORTBILDNING OCH SKRÄDDARSYDDA MODULER

1. Formativ klassobservation

En av IFS experter kan komma till din skola och din klass för att observera en lektion. Feedback och didaktisk diskussion följer direkt efteråt. Måluppfyllningsanalys, förslag till kompetensutveckling, eventuella råd och vägledning ingår i detta utbyte.

Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om klassobservationen äger rum utanför Stockholms-regionen.

2. Målinriktad kompetensutvecklingsworkshops

Dessa 4 timmar långa workshops kan skräddarsys enligt gruppens önskemål (max. 10 pers.) och hålls av en av IFS experter. Varje workshop har ett mål, exempelvis : att arbeta med den muntliga färdigheten, att arbeta med den skriftliga färdigheten, att arbeta med den kulturella färdigheten, att förbereda inför DELF- och DALF-examen, etc.
Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om arrangemanget äger rum utanför Stockholms-regionen.

3. Språk-, kultur- och realiaworkshops

Denna 4 timmar långa workshop erbjuder dess deltagare en uppdatering inom det vardagliga, kulturella, och litterära kunskapsfältet. Alla dessa informationer sätts systematiskt i ett pedagogiskt perspektiv och möjliggör en omedelbar återinvestering i den deltagande lärarens undervisning.
Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om arrangemanget äger rum utanför Stockholms-regionen.

4. Simulationseminarier i praktisk yrkesfranska

Dessa 12 timmar långa seminarier riktar sig till yrkespersoner som önskar utveckla sina kompentenser i yrkesfranska (handel, diplomati, etc.). Seminarierna är utformade i simulationer under vilka deltagarna praktiserar språket i ett sammanhang som är nära deras yrkes verklighet.
Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om arrangemanget äger rum utanför Stockholms-regionen.

5. Utbildning av examinatörer/korrektörer av DELF och DALF-prov

Kostnad: SEK 500/timme. Reseersättning samt dagtraktamente tillkommer om utbildningen anordnas utanför Stockholms-regionen.

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr

LÄRARKOMPETENS I FRANSKA
DIPLOME D’APTITUDE A L’ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS LANGUE ETRANGERE (DAEFLE)

Förberedandet av DAEFLE för lärarkompetens i franska är såväl en grund- som fortbildning som följs på distans.

DAEFLE har en yrkesinriktad prägel och leder fram till ett utbildningsbevis. Diplomet är resultatet av ett samarbete mellan l’Alliance française Paris Ile-de-France och det franska statliga organisationen för distansundervisning Centre National d’Enseignement à Distance (CNED).

Utbildningen kan följas var som helst i världen genom olika examenscentra.
Utbildningen riktar sig till samtliga de som avser undervisa, eller redan undervisar, i franska för icke franskspråkiga studerande (=som ej har franska som modersmål) i Frankrike eller i andra länder. Innehållet i utbildningen är anpassat för klassundervisning. Kurserna omfattar såväl teoretiskt inriktade föreläsningar aktiviter med utgångspunkt från skriftligt underlag och tillämpade övningar. De är tillgängliga på nätet via en utbildningsplattform framtagen för DAEFLE, som även erbjuder ett forum för utbyte och samarbete.

Kursupplägget stöds effektivt av en nätbaserad handledning av lärare som under hela utbildningen hjälper deltagarna att förvärva de kunskaper och färdigheter som är förenade med yrket.
Förberedandet inleds med en antagningstest, Test d’accès (se nedan):

Kalender för antagningstester och examina vid Institut français de Suède

DAEFLE – test d’accès :

  • På nätet från 24 maj till 02 juni 2017 (anmälan: 20/03/2017 till 07/04/2017)
  • På nätet från 29 november till 07 december 2017  (anmälan: 25/09/2017 till 13/10/2017)
  • Avgift: SEK 800 SEK

Diplôme DAEFLE :

  • 14 juni 2017 (anmälan: 24/04/2017 till 12/05/2017)
  • 13 december 2017 (anmälan: 23/10/2017 – 10/11/2017)
  • Avgift: SEK 3360

Kontakt: orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr och claudine.carlsson@diplomatie.gouv.fr

X