Utbildningssamarbete 2016-12-07T15:15:42+00:00

 

cooperation-educative

 

Inom ramen för sitt utbildningssamarbete, anordnar Institut français de Suède regelbundet seminarier om aktuella frågor när det gäller utmaningar på utbildningsområdet. Institutet främjar också utbyten mellan Frankrike och Sverige.

  • Organisation av ett seminarium om mottagande och integration av utlänska elever som inte talar språket i april 2015. Som en uppföljning av seminariet besökte svenska utbildningsledare Frankrike i oktober 2015 för att studera  organisationen av mottagande och skolgång för nyanlända elever.
  • Organisation av ett mötes/debatt-seminarium med fokus på den viktiga frågan om skolelevers digitala kompetens september 2016. Detta tema är en prioriterad fråga för de franska och svenska utbildningssystemen. Nästa seminariet om digitala kompetens planeras till våren 2017.
  • Organisation av studiebesök i Sverige för franska tjänstemän som arbetar inom utbildningsväsendet för att titta närmare på olika utbildningsfrågor (exempelvis yrkesutbildning, skolavhopp…).
  • Stöd till utbyten mellan franska och svenska skolor. Idag, finns det 59 utbyten.

 

GRUND- OCH FORTBILDNING AV LÄRARE

För närmare information om grund- och fortbildning av lärare i Frankrike, se:

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI, IKT: ETT FRANSKT EXEMPEL PÅ KOMPETENSRAMAR

För närmare information om det system som utvecklats för kompetensramar i Frankrike :

UTVÄRDERING INOM SKOLSYSTEMET : HUR OCH VARFÖR ?

För närmare information om utvärdering inom det franska skolsystemet:

STARTA ETT EUROPEISKT PROJEKT. FINANSIERING.

Hur kan ett mobilitetsprogram finansieras inom skolsystemets olika nivåer ?

X